พิพิธภัณฑ์ อาร์ต อิน พาราไดซ์

ส่วนลด 25% สำหรับค่าเข้าชม
- บัตรส่วนลดสำหรับผู้ใหญ่คนไทยจาก 200 บาท เหลือ 150 บาท
- บัตรส่วนลดสำหรับผู้ใหญ่ต่างชาติจาก 400 บาท เหลือ 300 บาท
(ยกเว้นบัตรสำหรับเด็ก และบัตรผู้สูงอายุ ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ)

053-274100
199/9 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200