ทำรายการสำรองสิทธิ รับสิทธิ์ซื้อชุดน้ำชายามบ่าย ในราคาพิเศษ 800 บาท
สำหรับบัตรวีซ่าอินฟินิท

ชื่อ - นามสกุลเต็ม(ภาษาอังกฤษ)*
MM slash DD slash YYYY
MM slash DD slash YYYY
*