Mandarin Oriental Shop

กรุณาเลือกสาขาพร้อมกรอกข้อมูลเพื่อสำรองสิทธิ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษ

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรวีซ่า อินฟินิท ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทยเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรวีซ่า อินฟินิท ที่เป็นบัตรหลักเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรจะต้องมียอดใช้จ่ายรวม 50,000 บาทขึ้นไป ณ วันที่ทำรายการสำรองการใช้สิทธิ
  โดยสามารถรวมยอดใช้จ่ายย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 เดือน (ตามปฏิทิน) จนถึงวันที่ทำรายการสำรองสิทธิ
 • ผู้ถือบัตรจะต้องทำการสำรองการใช้สิทธิผ่านทางเว็ปไซต์ vthgservices.com เท่านั้น
 • สำรองการใช้สิทธิล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ(ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) แต่ไม่เกินเดือนถัดไป จากวันที่ทำการสำรองการใช้สิทธิ
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับอีเมล์ยืนยันการรับสิทธิภายใน 3 วันนับจากวันที่ทำรายการสำรองสิทธิทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขจากธนาคารผู้ออกบัตรและจำนวนที่ว่าง
 • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษ 2 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลารายการ (รวมการใช้สิทธิจากทุกโรงแรม/ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ)
 • สิทธิพิเศษนี้ สงวนไว้สำหรับผู้ถือบัตรในการเข้ารับบริการและแสดงบัตรวีซ่า ซิกเนเจอร์ด้วยตนเอง และให้บริการเฉพาะภายในสถานที่ที่กำหนดเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด ขึ้นอยู่กับลำดับก่อน/หลัง
 • การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการสำรองสิทธิ จะต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันที่เข้ารับบริการ ที่หมายเลข 02-906-3026
  กรณีที่ผู้ถือบัตร ไม่เข้าใช้บริการตามวัน/เวลาที่ได้สำรองสิทธิไว้ ถือว่าผู้ถือบัตรได้มีการใช้สิทธิ์นั้นไปแล้ว
 • กรุณาแจ้งชื่อพร้อมแสดงบัตรวีซ่าอินฟินิท และบัตรประชาชน แก่พนักงานเพื่อรับสิทธิพิเศษตามที่ได้สำรองไว้
 • ผู้ถือบัตรสามารถพาแขกเข้าใช้บริการพร้อมผู้ถือบัตรได้ ทั้งนี้หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากชุดอภินันทนาการ
  ผู้ถือบัตรหรือแขกของผู้ถือบัตรจะต้องชำระค่าบริการตามราคาปกติของโรงแรม หรือร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • กรุณาแต่งกายสุภาพในการเข้าใช้บริการทุกครั้ง โรงแรมฯขอสงวนสิทธิในการไม่อนุญาตให้เข้าใช้บริการสำหรับผู้ที่ใส่เสื้อกล้าม กางเกงขาสั้น
  ชุดออกกำลังกาย รองเท้าสำหรับใส่ในบ้าน และรองเท้าแตะ
 • สิทธิพิเศษนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามการสำรองสิทธิ (ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ) ที่โทร 02 906 3026 หรือ อีเมล์ vthgservices@vathanagul.com
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขก่อนการสำรองสิทธิ หรือการใช้สิทธิทุกครั้ง
 • วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า