รวยกุ้งเผา

ส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 2,000 บาทขึ้นไป

035-741042 086-0071451
74 ม.2 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.อยุธยา 13190

บ้านต้นไม้

ส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 1,500 บาทขึ้นไป

089-4111120
14 ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110

เรือนรับรอง

ส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป

035-211036 081-9941565
13/1-2 ม.2 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

กานต์กิติ

ส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 5,000 บาทขึ้นไป

035-241971
7 ม.2 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

สายน้ำป้อมเพชร

ส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 5,000 บาทขึ้น
ไปยกเว้นเมนูกุ้งเผา

035-243354 081-4424555
13/5 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โชกุน อินเตอร์ฟู๊ด

ส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป

094-4795559
41/4 ถ.อู่ทอง-ชีกุน ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 13000

เจ้าพระยามารวย

ส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 3,000 บาทขึ้นไป
ยกเว้นเมนูกุ้งเป็นกิโล

035-211692 086-3930093
9/5 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 13000