โชกุน อินเตอร์ฟู๊ด

ส่วนลด 5% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป

094-4795559
41/4 ถ.อู่ทอง-ชีกุน ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 13000

สายน้ำป้อมเพชร

ส่วนลด 5% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 3,000 ขึ้นไป
(ยกเว้นเมนูกุ้งเผา ทะเลเผา/ปิ้ง/ย่าง)

035-243354 081-4424555
13/5 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

เรือนรับรอง

ส่วนลด 5% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 3,000 ขึ้นไป
(ยกเว้นเมนูกุ้งเผา ทะเลเผา/ปิ้ง/ย่าง)

035-211036 081-9941565
13/1-2 ม.2 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

บ้านต้นไม้

ส่วนลด 5% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 3,000 ขึ้นไป
(ยกเว้นเมนูกุ้งเผา ทะเลเผา/ปิ้ง/ย่าง)

089-4111120
14 ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110

รวยกุ้งเผา

ส่วนลด 5% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 3,000 ขึ้นไป
(ยกเว้นเมนูกุ้งเผา ทะเลเผา/ปิ้ง/ย่าง)

035-741042 086-0071451
74 ม.2 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.อยุธยา 13190

พี่กลางกุ้งใหญ่

ส่วนลด 20% สำหรับค่าอาหาร
(ยกเว้นเมนูกุ้งเผา ทะเลเผา/ปิ้ง/ย่าง)

095-236-3108
90 ม.3 ถ.สายเอเชีย ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

สวนอาหารริมน้ำ

ส่วนลด 5% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 1,000 ขึ้นไป

081-494-9440
98/36 ม.3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

มะตอย คาเฟ่

ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 1,000 ขึ้นไป

086-4041697
4/29 ต.หอรัตนชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

ลุ่มเจ้าพระยา

ส่วนลด 5% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 2,000 ขึ้นไป

081-8411871
11 ถ. อู่ทอง ต. ท่าวาสุกรี อ. พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา 13000

ครัวพฤกธารา

ส่วนลด 5% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 3,000 ขึ้นไป

083-243-8938
ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

ป.เป้ากุ้งเผา

ส่วนลด 5% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 3,000 ขึ้นไป

0861344091
41/1 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000