Provinces: ลำปาง

บี.บี.คอฟฟี่

ส่วนลด 5%
สำหรับค่าอาหาร

054-341-027 054-217-514
126/1 หมู่บ้าน เฮือนคำสาย ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

Provinces: ลำปาง

เมธาเฮ้าส์

ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร
ส่วนลด 5% สำหรับค่าเครื่องดื่มเย็นและปั่น
เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป

054-222-598 091-859-8797
222 ถ.วังขวา ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง

Provinces: ลำปาง

หัวมุมคาราโอเกะ(พิซซ่าหัวมุม)

ส่วนลด 5%
สำหรับค่าอาหาร

054-310-398
260/58-60 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง

Provinces: ลำปาง

เสบียง

ส่วนลด 5% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 2,000 บาทขึ้นไป

054-315-085 054-218-783
206 ม.1 ถ.ลำปาง-งาว ต. อ.เมือง จ.ลำปาง

Provinces: ลำปาง

มาเมซองการ์เด้น

ส่วนลด 5%
สำหรับค่าอาหาร

054-222-399
150/6 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง

Provinces: ลำปาง

ราชาวดี(ซังฮี้เจ้าเก่า)

ส่วนลด 5%
สำหรับค่าอาหาร

054-217-110
154 ถ.พหลโยธิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

Provinces: ลำปาง

ตำกับยำ

ส่วนลด 5%
สำหรับค่าอาหาร

054-217-136
260/46 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

Provinces: ลำปาง

ลายคราม

ส่วนลด 5%
สำหรับค่าอาหาร

054-231-501
249/32-33 ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

Provinces: ลำปาง

กาแฟสดบ้านริมน้ำ

ส่วนลด 10%
สำหรับเบเกอรี่และเครื่องดื่ม

089-755-1315 081-885-1793
3 ม.5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150

Provinces: ลำปาง

ปลาเผาผักสด ลำปาง

ส่วนลด 5%
สำหรับค่าอาหาร

054-313-215
229 ถ.เจริญประเทศ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

Provinces: ลำปาง

ครัวกะลา

ส่วนลด 5% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป

081-9981944
56 ม.6 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Provinces: ลำปาง

แอ่วอิ่ม

ส่วนลด 5%
สำหรับอ่าหาร และค่าที่พัก

054-357-019 054-214-070
87/1 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120

Provinces: ลำปาง

กรีน การ์เด้น ลำปาง

ส่วนลด 10%
สำหรับเบเกอรี่และเครื่องดื่ม
เมื่อทานครบ 300 บาทขึ้นไป

089-755-1315
7/7 ม.1 ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150

Provinces: ลำปาง

WHICH WAT pastry

ส่วนลด 5% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป

089-634-9155
30 ถ.จันทรสุริน ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

Provinces: ลำปาง

ตำแซ่บเวอร์ by พี่แมว

ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป

081-355-0882
เซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง ชั้น1 อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

Provinces: ลำปาง

ครัวนานา

ส่วนลด 5% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป

081-902-6821
56 ม.6 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Provinces: ลำปาง

ครัวกะลาคอฟฟี่

ส่วนลด 5% สำหรับเครื่องดื่ม
เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป

081-998-1944
56 ม.6 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Provinces: ลำปาง

แกรนด์มา คาเฟ่ ลำปาง

ส่วนลด 10%
เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป

089-999711
361 ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

Provinces: ลำปาง

เดอะริเวอร์ไซด์

ส่วนลด 5% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป

054-221861
328 ถ.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

Provinces: ลำปาง

อาลัมภางค์ เดอะ ริเวอร์

ส่วนลด 5% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป

054-222121 080-8921965
332 ถ. ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

1 2