แม่กิมลั้ง สาขาบายพาส กม.1 ฝั่งตะวันออก

ส่วนลด 10% สำหรับของฝาก
เมื่อซื้อสินค้าครบ 500 บาท ขึ้นไป

032-706028 081-856-7598 086-555-5515
บายพาท กม. ที่  1 ฝั่งตะวันออก ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

แม่กิมลั้ง สาขาบายพาส กม.1 ฝั่งตะวันตก

ส่วนลด 10% สำหรับของฝาก
เมื่อซื้อสินค้าครบ 500 บาท ขึ้นไป

032-472399 081-856-7598 086-555-5515
บายพาท กม. ที่ 1  ฝั่งตะวันตก ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

แม่กิมลั้ง สาขาบายพาส กม.1 ฝั่งตะวันออก

ส่วนลด 5% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 500 ขึ้นไป

032-706028 081-856-7598 086-555-5515
บายพาท กม. ที่  1 ฝั่งตะวันออก ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

แม่กิมลั้ง สาขาบายพาส กม.1 ฝั่งตะวันตก

ส่วนลด 5% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 500 ขึ้นไป

032-472399 081-856-7598 086-555-5515
บายพาท กม. ที่ 1  ฝั่งตะวันตก ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

แม่กิมลั้ง สาขานิคม

ส่วนลด 10% สำหรับของฝาก
เมื่อซื้อสินค้าครบ 500 บาท ขึ้นไป

032-472311 081-856-7598 086-555-5515
จากแยกชะอำ 7 กม. ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

แม่กิมลั้ง สาขานิคม

ส่วนลด 5% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 500 ขึ้นไป

032-472311 081-856-7598 086-555-5515
จากแยกชะอำ 7 กม. ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

แม่กิมลั้ง สาขาฝั่งล่องใต้

ส่วนลด 10% สำหรับของฝาก
เมื่อซื้อสินค้าครบ 500 บาท ขึ้นไป

032-463133 081-856-7598 086-555-5515
ห่างจากแยกท่ายาง 7 กม. ซ. บ่อตาลักษณ์ ถ.เพชรเกษม บายพาร์ท กม.ที่ 1 ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

แม่กิมลั้ง สาขาฝั่งล่องใต้

ส่วนลด 5% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 500 ขึ้นไป

032-463133 081-856-7598 086-555-5515
ห่างจากแยกท่ายาง 7 กม. ซ. บ่อตาลักษณ์ ถ.เพชรเกษม บายพาร์ท กม.ที่ 1 ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

แม่กิมลั้ง สาขาสาย 1

ส่วนลด 10% สำหรับของฝาก
เมื่อซื้อสินค้าครบ 500 บาท ขึ้นไป

032-706078 081-856-7598 086-555-5515
เลขที่ 282 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

แม่กิมลั้ง สาขาสาย 1

ส่วนลด 5% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 500 ขึ้นไป

032-706078 081-856-7598 086-555-5515
เลขที่ 282 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

แม่กิมลั้ง สาขาท่ายาง

ส่วนลด 10% สำหรับของฝาก
เมื่อซื้อสินค้าครบ 500 บาท ขึ้นไป

032-438174 081-856-7598 086-555-5515
เลขที่ 242/32 หมู่ 3 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

แม่กิมลั้ง สาขาท่ายาง

ส่วนลด 5% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 500 ขึ้นไป

032-438174 081-856-7598 086-555-5515
เลขที่ 242/32 หมู่ 3 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

สเต็กหน้าวัง

ส่วนลด 5% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป

086-5124402
1121/4 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

ครัวเม็ดทราย

ส่วนลด 5% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 2,000 บาทขึ้นไป

032-430196 089-8002299
27/14 ถ.คลองเทียน ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

เค้กสวนปริก

ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร
( ไม่รวมอาหารที่สั่งซื้อกลับบ้าน )

032-428108 089-0810450
20 ม. 4 ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง อ.เพชรบุรี 76000

บ้านเฟิร์นทะเล

ส่วนลด 5% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม
เมื่อทานครบ 1,000 บาท
ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

032-890290 084-7740017
304/10 ซ.ร่วมจิตร ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

เบิร์ดออฟพาราไดซ์

ส่วนลด 10%
สำหรับค่าอาหาร

032-709222 02-2312244 ต่อ 101
Springfield Village Golf & Spa 208, 208/1 ม.2 ต.สามพระยา อ.ชำอำ จ.เพชรบุรี 76120

อควา บาร์แอนด์กริล แอทซี

ส่วนลด 10%
สำหรับค่าอาหาร

032-709222 02-2312244 ต่อ 101
Springfield @ Sea Resort & Spa 858 ถ.จำนงภูมิทเวท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

Corner cafe

ส่วนลด 5% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 2,500 บาทขึ้นไป

090-5955509
874 ม.9 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ไลฟ์สปาแอทซี

ส่วนลด 20%

02-2312244#101
Springfield Village Golf & Spa 208, 208/1 ม.2 ต.สามพระยา อ.ชำอำ จ.เพชรบุรี 76120

1 2