Provinces: ภูเก็ต

โรงแรม ซันวิง กมลาบีช

ส่วนลด 15%
เมื่อจองห้องพักผ่านเว็ปไซต์ของโรงแรม
ด้วย Promo Code "visa2019"

076-371650
96/66 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

Provinces: ภูเก็ต

ดีฟ รีแล็กซ์ สปา

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวีซ่า
รับบัตรของขวัญมูลค่า 300 บาท
เพิ่มเติม ›

066-148-9598
Oceana Hotel Kamala 9/9 ม.6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83110

Provinces: ภูเก็ต

ดีฟ รีแล็กซ์ สปา

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวีซ่า
รับบัตรของขวัญมูลค่า 300 บาท
เพิ่มเติม ›

095-281-4128
Surin beach resort 105/2 ถ.ศรีสุนทร ต. เชิงทะเล อ. ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

Provinces: ภูเก็ต

ดีฟ รีแล็กซ์ สปา

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวีซ่า
รับบัตรของขวัญมูลค่า 300 บาท
เพิ่มเติม ›

062-971-8787
หาดสุรินทร์ ซ.6 ต. เชิงทะเล อ. ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

Provinces: ภูเก็ต

ดีฟ รีแล็กซ์ สปา

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวีซ่า
รับบัตรของขวัญมูลค่า 300 บาท
เพิ่มเติม ›

076-325-799 063-079-8599
106/41 เชิงทะเล ต. เชิงทะเล อ. ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

Provinces: ภูเก็ต

ดีฟ รีแล็กซ์ สปา

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวีซ่า
รับบัตรของขวัญมูลค่า 300 บาท
เพิ่มเติม ›

076-325-799 099-405-9299
4, ถ.บ้านดอน-เชิงทะเล ต. เชิงทะเล อ. ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

Provinces: ภูเก็ต

99 ซีฟู้ดส์

ส่วนลด 5%
สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 2,000 ขึ้นไป

089-473-4355
ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ต.ปาตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

Provinces: ภูเก็ต

บาบ้า ฮอทบ็อกซ์

ส่วนลด 18%
สำหรับค่าอาหาร

076-371000
ศรีพันวาภูเก็ต 88 หมู่ 8 ถ,ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

Provinces: ภูเก็ต

บาบ้า ชิโน่

ส่วนลด 18%
สำหรับค่าอาหาร

076-371000
ศรีพันวาภูเก็ต 88 หมู่ 8 ถ,ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

Provinces: ภูเก็ต

บาบ้า ไอกิ

ส่วนลด 18%
สำหรับค่าอาหาร

076-371000
ศรีพันวาภูเก็ต 88 หมู่ 8 ถ,ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

Provinces: ภูเก็ต

บาบ้า โซลฟู้ด

ส่วนลด 18%
สำหรับค่าอาหาร

076-371000
ศรีพันวาภูเก็ต 88 หมู่ 8 ถ,ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

Provinces: ภูเก็ต

บาบ้า พูลคลับ

ส่วนลด 18%
สำหรับค่าอาหาร

076-371000
ศรีพันวาภูเก็ต 88 หมู่ 8 ถ,ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

Provinces: ภูเก็ต

ไม้หมอนซีฟู้ดคาราโอเกะ

ส่วนลด 5%

076-211208
9 ซ.พังงา 3 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

Provinces: ภูเก็ต

กาบกล้วย

ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป

076-296974
58/3 ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

Provinces: ภูเก็ต

ใบบัว

ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป

076-296974
39/5 ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

Provinces: ภูเก็ต

แหลมพรหมเทพ

ส่วนลด 10%
สำหรับค่าอาหาร

076-288084
94/6 ม.6 บนแหลมพรหมเทพ ถ.วิเศษ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130

Provinces: ภูเก็ต

เดอะ คอจเทจ เรสเตอรองท์

ส่วนลด 10%
สำหรับค่าอาหาร

081-6073165
5/3-4 ซ.สุรินทร์ ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

Provinces: ภูเก็ต

เอ้าท์ดอร์ เรสเตอรองท์

ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 3,000 บาทขึ้นไป

081-8922809
164 ถ.กะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100

Provinces: ภูเก็ต

ทูเชฟบาร์แอนด์กริล สาขากะตะ

ส่วนลด 10%
สำหรับค่าอาหาร

093-5928845
229 ถ.กะตะเหนือ ต.กะตะ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100

Provinces: ภูเก็ต

ร้านอาหารกวง

ส่วนลด 10%
สำหรับค่าอาหาร

076-285201 081-2733707
65 ถ.ท้ายนา ต.กะรน อ.เมือง, เมือง จ.ภูเก็ต 83100

1 2 3 4