Provinces: ภูเก็ต

ไม้หมอนซีฟู้ดคาราโอเกะ

ส่วนลด 5%

076-211208
9 ซ.พังงา 3 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

Provinces: ภูเก็ต

กาบกล้วย

ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป

076-296974
58/3 ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

Provinces: ภูเก็ต

ใบบัว

ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป

076-296974
39/5 ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

Provinces: ภูเก็ต

แหลมพรหมเทพ

ส่วนลด 10%
สำหรับค่าอาหาร

076-288084
94/6 ม.6 บนแหลมพรหมเทพ ถ.วิเศษ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130

Provinces: ภูเก็ต

เดอะ คอจเทจ เรสเตอรองท์

ส่วนลด 10%
สำหรับค่าอาหาร

081-6073165
5/3-4 ซ.สุรินทร์ ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

Provinces: ภูเก็ต

เอ้าท์ดอร์ เรสเตอรองท์

ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 3,000 บาทขึ้นไป

081-8922809
164 ถ.กะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100

Provinces: ภูเก็ต

ทูเชฟบาร์แอนด์กริล สาขากะตะ

ส่วนลด 10%
สำหรับค่าอาหาร

093-5928845
229 ถ.กะตะเหนือ ต.กะตะ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100

Provinces: ภูเก็ต

ร้านอาหารกวง

ส่วนลด 10%
สำหรับค่าอาหาร

076-285201 081-2733707
65 ถ.ท้ายนา ต.กะรน อ.เมือง, เมือง จ.ภูเก็ต 83100

Provinces: ภูเก็ต

กะตะบูติค เรสเตอรองท์

ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 3,000 บาท

081-8922809
ถ.กะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100

Provinces: ภูเก็ต

ร้านอาหารคราวสัน

ส่วนลด 10%
สำหรับค่าอาหาร(สำหรับ Steak)

076-396952
192/36 ซ.โครงการอรุณน่า ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100

Provinces: ภูเก็ต

โซเฟีย

ส่วนลด 10%
สำหรับค่าอาหาร

081-9783989
32 ถ.หลวงพ่อฉ้วน หาดกะรน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100

Provinces: ภูเก็ต

บีแคท คาแฟ

ส่วนลด 10%
สำหรับค่าอาหาร

089-4717776
34-36 ถ.เทพกษัตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

Provinces: ภูเก็ต

ไชโยซีฟู้ด

ส่วนลด 5%
สำหรับค่าอาหาร

081-9683318
25/2 ซ.เมืองทอง-เขาขาด ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

Provinces: ภูเก็ต

นายเหมือง

ส่วนลด 10%
สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม

076-226-175
445/2 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

Provinces: ภูเก็ต

ภัตตาคารแหลมทอง

ส่วนลด 5%
สำหรับค่าอาหาร

076-226-175
31-39 ถ.ชนะเจริญ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

Provinces: ภูเก็ต

ปากน้ำซีฟู้ด

ส่วนลด 5%
สำหรับค่าอาหาร

076-240-240
52/220 ถ.รัษฎานุสรณ์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

Provinces: ภูเก็ต

ปาล์มสแควร์

ส่วนลด 15%
สำหรับค่าอาหาร

088-7653515
88/29-30 ถ.กะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100

Provinces: ภูเก็ต

3 สไปซ์

ส่วนลด 10% สำหรับค่าเครื่องดื่ม
ส่วนลด 5% สำหรับค่าอาหาร

076-340-178
โรงแรมอิมเพียน่า 41 ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต 83150

Provinces: ภูเก็ต

บังหมุด ซีฟู้ด

ส่วนลด 5% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 3,000 บาทขึ้นไป

081-5374227
73/3 ม.3 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

Provinces: ภูเก็ต

ศาลาบัว

ส่วนลด 10% สำหรับค่าเครื่องดื่ม
ส่วนลด 15% สำหรับค่าอาหาร

076-340-178
โรงแรมอิมเพียน่า 41 ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต 83150

1 2 3 4