แพภูฟ้าไทย

ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป

087-317-8089
100/49 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง จ.พิษณุโลก 65000

แพน้ำน่าน

ส่วนลด 5% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 2,000 บาทขึ้นไป

055-218-017
100/37 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

แพสองแคว

ส่วนลด 10%
สำหรับค่าอาหาร

055-242-167
100/50 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ไม้เมือง

ส่วนลด 5%
สำหรับค่าอาหาร

055-378-644
930/17 ถ.ราชมนู ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ไม้หมอน (มิตรภาพ)

ส่วนลด 5%
สำหรับค่าอาหาร

055-301-988
714-4 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ครัวครูกุ้ง

ส่วนลด 5% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 2,000 บาทขึ้นไป

055-249-229
364/26 ม.10 ถ.พิษณุโลก-บึงพระ ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

หว่องริมน่าน ราชาปลาแม่น้ำ

ส่วนลด 5%
สำหรับค่าอาหาร

055-988-070
201/1 ม.3 ถ.ศาลาช่องฟ้า ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ฟ้าไทย ฟาร์ม

ส่วนลด 5% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป (ยกเว้น เมนูกุ้งเผา)

055-266-508-9
144/1 ม.11 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

แพ พิดโลก

ส่วนลด 5% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป

055-252-097
130 ถ.วังจันทร์ ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000