เฉี่ยวโอชา (ชายทะเล) สาขา 1

ส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป

032-611118
171/1 สวนสน ซ.สวนสน ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

เฉี่ยวโอชา (ชายทะเล) สาขา 2

ส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป

032-601732
104/1 ถ.เพชรเกษม ต.เกาะหลัก อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

โอเอ๊ก ซีฟู๊ด

ส่วนลด 5%
เฉพาะค่าอาหาร

032-631230
277/2 ม.2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 71220