หอมปาก หอมคอ

ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 800 ขึ้นไป

081-8055591
419 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

ไหมไทย

ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 1,000 ขึ้นไป

032-314790
2-4 ถ.อัมรินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000