สิทธิพิเศษ เมื่อบินกับการบินไทย

ส่วนลด 500 บาท เมื่อซื้อบัตรโดยสารสายการบินไทย และชำระเงินผ่านบัตรวีซ่า

 • กรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อขอรับโค้ดส่วนลด

 • โค้ดส่วนลด จะจัดส่งให้ทางอีเมล์ที่แจ้งไว้ในการกรอกข้อมูลของท่าน

 • นำโค้ดส่วนลด สำรองที่นั่งกับการบินไทยผ่านทาง URL ที่กำหนดเท่านั้น

 • จำกัดสิทธิในการรับโค้ดส่วนลด 1 สิทธิต่อ 1 หมายเลขบัตรตลอดระยะเวลารายการ

 • สิทธิมีจำนวนจำกัด 400 สิทธิต่อเดือน ตามลำดับก่อนหลัง

ขออภัยสิทธิ มีผู้ขอรับสิทธิในเดือนนี้เต็มจำนวนที่กำหนดแล้ว

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ต้องชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิตวีซ่า เท่านั้น
 • โปรโมชั่นโค้ด สามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้ง สำหรับการจองบัตรโดยสาร 1 ที่นั่ง เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการซื้อบัตรโดยสารแบบไป-กลับโดยเดินทางออกจาก กรุงเทพฯ และกลับมายังกรุงเทพฯ เท่านั้น
 • ต้องสำรองที่นั่งผ่าน www.thaiairways.com/th_TH/plan_my_trip/Special_fare/Offers_Booking/VisaCampaign.page โดยตรงเท่านั้น ไม่ผ่านเว็บไซต์ที่เป็นตัวแทนฯ
 • ที่นั่งต่อเที่ยวบินมีจำนวนจำกัดตามประเภทของเครื่องบิน
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • ส่วนลดใช้ได้เฉพาะค่าโดยสารเครื่องบิน และไม่สามารถใช้กับค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันใด ๆ หรือการประกันภัยการเดินทาง
 • การบินไทยและบัตรเครดิตวีซ่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า